Pomiary dobiegu: co warto o nich wiedzieć?

Aktualnie przemysł jest coraz częściej zmechanizowany oraz zautomatyzowany. Właściciele firm powinni zwracać uwagę nie tylko na kwestie dotyczące wydajności, ale również bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o to drugie zagadnienie, to bardzo istotne są pomiary dobiegu. Co należy o nich wiedzieć?

Masz w swojej firmie działające w sposób zrobotyzowany linie produkcyjne? Już samo to sprawia, że ryzyko wypadków jest mocno zminimalizowane. Aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa, warto stosować wyposażenie ochronne, które umożliwia np. zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy tymi elementami i źródłem zagrożenia. Istotny jest również pomiar realnego czasu zatrzymania maszyny – jest to zaś pomiar dobiegu…

Wyposażenie ochronne powinno wykluczać sytuacje, w których operator będzie w bezpośrednim zasięgu zagrożenia (pod kątem jego stanowisku pracy). Istotne jest ustalenie prawidłowego dystansu od maszyny, w którym wyposażenie ochronne powinno być umieszczone.

Często nie da się dokładnie określić, ile trwa całkowity czas zatrzymania maszyny. Dlatego tak istotny jest praktyczny pomiar na istniejącym układzie. Składają się na niego mechaniczne elementy wykonawcze, czy elementy napędzane za pomocą siłowników. Co istotne, rzeczywisty czas zatrzymania elementów wykonawczych zależy od różnych zmiennych. To m.in. masa własna, prędkość, ciśnienie medium zasilającego, czas przełączania styczników albo elektrozaworów itd. Do dokładnych pomiarów w warunkach rzeczywistych wykorzystuje się zaś dobiegometr. To urządzenie przystosowane do mierzenia realnego czasu zatrzymania układu wykonawczego. Na podstawie uzyskanych wyników można precyzyjnie określić dystans wyposażenia ochronnego od miejsca lub strefy zagrożenia. Dobiegometr ma za zadanie na bieżąco mierzyć ruch elementu, który może stwarzać zagrożenie dla operatorów. Warto dodać, że moment wyzwolenia aktywatora (przecięcia promieni kurtyny) jest wyznaczany na bazie analizy ruchu elementu wykonawczego. Tym momentem jest zaś osiągnięcie maksymalnej prędkości analizowanego elementu. Chcesz dowiedzieć się więcej? Pomocny będzie w tym między innymi artykuł znajdujący się na stronie internetowej https://racontrols.pl/bazawiedzy/pomiary-dobiegu/.

Jakie urządzenia warto stosować w tym celu? Oferuje je katowicka firma RAControls. Co ważne, możesz liczyć nie tylko na zakup, ale także na wdrożenie. Polecanym modelem jest SAFETYMAN DT2. Jest to urządzenie wykonujące bardzo dokładne pomiary. Dzięki temu potem można zadbać o większe bezpieczeństwo. Poza tym modele z tej serii są niezawodne i zarazem relatywnie proste, jeśli chodzi o obsługę. Takie dobiegometry zostały wyposażone w aktywatory, które pozwalają zasymulować próbę wejścia w strefę niebezpieczną. „Na pokładzie” znajdują się również czujniki mierzące prędkość ruchu (są one różne dla ruchów liniowych i obrotowych). Co istotne, moment symulacji jest wyznaczany na bazie analizy prędkości ruchu. Chcesz dowiedzieć się więcej? Warto skontaktować się z przedstawicielami RAControls, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania. Dodatkowo eksperci oferują bezpłatną prezentację urządzenia i omówienie tego, jak konkretnie będą realizowane pomiary na terenie danej firmy.